Poziv na press konferenciju 26.02.2018 u 12:30

Poštovani,

pozivamo Vas na tiskovnu konferenciju na kojoj će se predstaviti projekt iz Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014-2020 Europskog fonda za regionalni razvoj "Izgradnja proizvodnih kapaciteta MSP i ulaganje u opremu" tvrtke Toner d.o.o. u Poslovnom park Karlovac naziva "Povećanje konkurentnosti kroz ulaganje u proširenje kapaciteta za proizvodnju reznih alata" u četvrtak, 1. ožujka 2018. godine u 10:00 sati na adresi Belajske Poljice 4i Poslovni park Karlovac, 47252 Barilović u sjedištu tvrtke.

Projekt "Povećanje konkurentnosti kroz ulaganje u proširenje kapaciteta za proizvodnju reznih alata" predstavit će Anita Krajačić Cvrk direktorica poduzeća.

U okviru Projekta "Povećanje konkurentnosti kroz ulaganje u proširenje kapaciteta za proizvodnju reznih alata - Toner d.o.o. (ref. oznaka: KK.03.2.1.01.0040)" provodi se postupak nabave strojeva za proizvodnju tračnih pila.

TONER Ltd. within the Project Increasing Competitiveness through Investments in the expansion of capacities for the production of cutting tools Toner Ltd. (reference: KK.03.2.1.01.0040) is announcing Procurement notice. The subject of procurement are machines for the production of band saws.s

Svu potrebnu dokumentaciju i upute možete naći ovdje / All documentation and instructions can be found here

Naručitelj u smislu Zakona o javnoj nabavi: Ne
Procurement procedures for entities liable to the Public Procurement Act: No

Broj ugovora: N/P
Contract Nr.: N/P

Naziv projekta: "Povećanje konkurentnosti kroz ulaganje u proširenje kapaciteta za proizvodnju reznih alata - Toner d.o.o. (ref. oznaka: KK.03.2.1.01.0040)"
Project title: "Increasing Competitiveness through Investments in the expansion of capacities for the production of cutting tools - Toner Ltd. (reference: KK.03.2.1.01.0040)"

OIB korisnika: 55957584769
User PIN: 55957584769

Naziv korisnika: TONER d.o.o.
User name: Toner Ltd.

Lokacija Naručitelja: Belajske Poljice 4i, 47252 Barilović, Republika Hrvatska
Address: Belajske Poljice 4i, 47252 Barilović, Republic of Croatia

Broj telefona: +385 98 245 251
Phone Nr.: +385 98 245 251

Adresa elektroničke pošte: anita@tonertracnepile.hr
E-mail address: anita@tonertracnepile.hr

Vrsta nabave: Roba
Type of procurement: Goods

Datum objave: 28.4.2017.
Day of the publication: 28/04/2017

Rok za dostavu ponuda: 30.5.2017.
The deadline for the submission of tenders: 30/05/2017 at 13:00 hours Central European time

Kratki opis: Predmet nabave su strojevi za proizvodnju tračnih pila: CNC strojevi za oštrenje tračnih pila - profilne oštrilice pila, CNC strojevi za oštrenje tračnih pila - oštrilice bokova pila, vijčani kompresor i lasera za označavanje proizvoda - pila.
Short description: The subject of procurement are machines for the production of band saws as follows: CNC machines for grinding of band saws - profile grinders of band saws, CNC machines for grinding of band saws - side grinders of band saws, screw compressor and laser for marking products - saws.

X

NAZIV PROJEKTA: Jačanje konkurentnosti povećanjem kapaciteta i optimizacijom procesa za proizvodnju kružnih i tračnih pila

Detaljnije o projektu

Sadržaj emitiranog materijala isključiva je odgovornost Tonera