Naziv projekta:
Jačanje konkurentnosti povećanjem kapaciteta i optimizacijom procesa za proizvodnju kružnih i tračnih pila

Šifra projekta:
KK.03.2.1.06.0320
Naziv poziva za dostavu projektnih prijedloga:
Kompetentnost i razvoj MSP

Kratki opis i cilj projekta:

Toner je inovativna proizvodna tvrtka koja se bavi proizvodnjom reznih alata i to tračnih i kružnih pila s primjenom u drvno-prerađivačkoj industriji i industriji namještaja. Projekt predstavlja investiciju koja će MSP RH učiniti konkurentnijom na tržištu EU. Realizacijom ovog projekta osigurat će se veća produktivnost i poslovna učinkovitost koja će se očitovati povećanjem prihoda. Cilj projekta je jačanje konkurentnosti povećanjem kapaciteta proizvodnje kružnih i tračnih pila što će povećati prihode i izvoz, otvoriti nova radna mjesta i smanjiti direktne troškove proizvodnje.

Specifični ciljevi projekta su povećanje udjela na tržištu, povećanje produktivnosti djelatnika, proširenje proizvodnje, podizanje kvalitete konačnog proizvoda. Navedeno će se ostvariti ulaganjem u opremu za povećanje kapaciteta tupog varenja i ?napuštanje/relaksacije? oštrice u proizvodnji tračnih pila i u povećanje kapaciteta lemljenja tvrdog metala i ?napuštanje/relaksaciju? oštrice u proizvodnji kružnih pila, provedbom edukacije i zapošljavanjem novih djelatnika. Provedbom projektnih aktivnosti realizirat će se svi definirani rezultati i ciljevi, te će se održati njihova održivost nakon formalnog završetka projekta.

Održivost projekta definirana je kroz pokazatelje financijske i okolišne održivosti, institucionalne održivosti, te održivosti temeljem promicanja javnih politika, a koraci koji su poduzeti kako bi se osigurala održivost projekta nakon njegovog završetka jesu određivanje objektivnih i mjerljivih rezultata, razvijanje odnosa koji doprinose suradnji, uključivanje svih interesnih skupina i uključivanje šire zajednice, fleksibilnost i pravovremeno reagiranje na eventualne promjene. Institucionalna održivost osigurat će se jačanjem kapaciteta organizacije koja je podnositelj projekta, ciljanih skupina i krajnjih korisnika. Projektom će se otvoriti nova radna mjesta i jačati ljudski potencijali, ciljne skupine će svojim zahtjevima utjecati na formiranje ponude i kreiranja ?proizvoda? prema njihovim potrebama, a krajnji korisnici će povratnim informacijama utjecati na kreiranje onakve sveobuhvatne ponude koja će rezultirati njihovim povratkom.

Ukupna vrijednost Projekta:
672.075,00 HRK
Ukupni prihvatljivi troškovi:
497.660,00 HRK
Iznos dodijeljenih bespovratnih sredstava:
300.000,00 HRK
Razdoblje provedbe Projekta:
1. listopada 2017. godine do 1. prosinca 2018. godine
Kontakt osoba za više informacija:
Anita Krajačić Cvrk
Projekt je sulínancírala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj
www.strukturnifondovi.hr

Sadržaj publikacije/emitiranog materijala isključiva je odgovornost Toner d.o.o.